Co potřebuje dítě ranného a předškolního věku, aby se mohlo  učit anglicky?

Když si dítě osvojuje mateřský jazyk, je jím dlouhou dobu obklopováno. Po celou tuto dobu je dítěti dovoleno vyjadřovat se tělem a nikoliv slovy. Tento způsob „učení se“ je pro děti tohoto věku zcela přirozený, a proto je užitečné ho využít i při výuce cizího jazyka.

Děti ranného a předškolního věku se dokážou soustředit na určitou námi vybranou činnost jen po krátkou dobu. Potřebují se učit hrou stejně tak, jako když v rodném jazyce zjišťovaly, ja vypadá svět kolem nich. Jednoduše řečeno učí se tím, že věci dělají a zažívají, nikoli tím, že se jim něco vysvětluje. Potřebné aktivní zapojení dětem umožňují příběhy, pantomimické vyjadřování a fyzické činnosti, jako jsou např. ukazování, vybarvování, řazení apod.

Jaká jsou realistická očekávání?

Je nutné si uvědomit, že bude trvat určitou dobu, než dítě začne samo angličtinu aktivně používat. Když si uvědomíme, jak dlouhou dobu je dítě obklopováno mateřským jazykem před tím, než začne samo mluvit, musí nám být jasné, že je potřeba velké trpělivosti.

V tomto věku se děti v podstatě učí tomu, jak porozumět, když na ně někdo mluví anglicky. Jsou vystaveni  novému jazykovému kódu právě v období, kdy je jejich mozek ideálně nastaven na odposlouchávání si hlásek a intonace a jejich vštípení, které nikdy v pozdějším věku nebude natolik přesné. V neposlední řadě se děti učí se nebát se toho, kdo na ně mluví jazykem, kterému zcela nerozumějí, a snažit se přesto zkoušet komunikovat jakýmkoliv pro ně možným způsobem – ať už je to použití  známého slova, výrazu obličeje, řeči těla nebo provedení určité činnosti.

Pokud na oboustrannou komunikaci dítě ještě není připravené, není vhodné jej nutit. Pro děti je zcela přirozené projít tzv. „tichým“ obdobím, kdy jazyk pouze vstřebávají, ale nejsou připraveny ho používat. Nejdůležitejší ze všeho je, aby děti byly cizímu jazyku v tomto vývojově citlivém období vystaveny, aby měly příjemné zážitky a pro angličtinu se nadchly, cítily se s ní dobře, a mohly se tudíž tento cizí jazyk učit se zájmem a s chutí.